திருமணத்திற்கு முன்பு ஏற்பட்ட ஆசையால், பரிதாபமாக உயிரிழந்த இளம்ஜோடிகள்.!!