27 நபர்களை கொடூரமாக சுட்ட இளைஞன்., தனது தங்கையும் அதே தாக்குதலில் பலி கொடுத்தான்!!