அறிவியில் கண்காட்சியில் இராமாயணத்தை உவமை காட்டிய மேற்குவங்க ஆளுநர்.!!