நடிகர் விஜய் இதெல்லாம் கொண்டாடுகிறாரா?! ஆச்சர்யமாக பார்க்கும் ரசிகர்கள்!