திமுகவில் ஓரங்கட்டப்பட்ட எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்., உள்ளதும் போன பரிதாபம்! முக ஸ்டாலின் எடுத்த அதிரடி முடிவு!