சத்தான 'வெஜிடபிள் பாசிப்பருப்பு இட்லி' இப்படி செய்து பாருங்க.!