நிலவின் 3D புகைப்படத்தை வெளியிட்ட இஸ்ரோ! அசத்திய நவ்கேம் ஸ்டீரியோ' தொழில்நுட்பம்!