கடவுளை போன்றவர் மம்தா.! அவர் எப்போதும் தவறு செய்யமாட்டார் - வங்காள அமைச்சர் பேச்சால் சர்ச்சை.!