மதுரை சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு மீனாட்சி அம்மனுக்கு செய்யட்ட வித்தியாசமான அலங்காரம்!! வியந்து பார்க்கும் பக்தர்கள்!!