தமிழக தலைவர்களே இத்தோடு நிறுத்திக்கொள்ளுங்கள்.! ராஜபக்சே மகன் வெளியிட்ட பரபரப்பு அறிக்கை.!