உள்ளாடைக்குள் தங்கம் மறைத்து வைத்து கடத்தல்.! சூடான் நாட்டை சேர்ந்த வாலிபர் கைது.!