உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவித்த வேகத்தில், உச்சநீதிமன்றம் பரபரப்பு அறிவிப்பு!