பிரதமரின் வாகனத்தை வழிமறித்தது ஏன்? போராட்டக்காரர்களின் அதிர்ச்சி அளிக்கும் பேட்டி.!