மக்காச்சோளத்தை சர்க்கரை நோயாளிகள் தொடவே கூனது.! ஏன் தெரியுமா.?!