ராஜஸ்தான் | சுரங்க விபத்தில் சிக்கிய 14 பேர் பத்திரமாக மீட்பு! மீட்பு: ஒருவர் பலி!