இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை.! 10 மாவட்டங்களுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கை.!