அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஜில்லுனு 'கொய்யாப்பழ ரோஸ் மில்க் ஷேக்' இப்படி செய்து குடிங்க.!