என் கவுன்சிலர் மனைவியை காணோம்- பூட்டிய வீட்டில் மைக்செட்டில் கதறும் காங்கிரஸ் பிரமுகர்.!