தான் மருத்துவர் என கூறி, நெருங்கி பழகி திருமண ஆசை காட்டி பெண் மருத்துவரிடம் மோசடி செய்த என்ஜினீயர்!