கருணாநிதிக்கு தங்க சிலை - விடுதலை பறவைகள் கட்சி நிறுவன தலைவர் அறிவிப்பு!