பழைய கஞ்சிக்கு இஞ்சி புளி துவையல் - எப்படி செய்வது?