பரிமாறப்பட்ட பிரியாணியில் காத்திருந்த அதிர்ச்சி: ரூ.20 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து எச்சரிக்கை!