தேர்வுதான் முக்கியம்!  அறுவை சிகிச்சை செய்த நிலையில் ஆம்புலன்சில் தேர்வு எழுதிய மாணவி!