காந்தப்புலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு... ஐரோப்பிய விண்வெளி மையம் பரபரப்பு தகவல்.!!