திருட போன இடத்தில், மெய் மறந்து அடுத்தவர் மனைவியை ரசித்து.. போலீசில் சிக்கிய கொள்ளையன்.!