பொங்கலுக்காக மெகா சலுகையை அறிவித்த மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம்.!