இலாகா மாற்றத்தில் ஆளுநர் தலையிட அரசியல் சட்டத்தில் இடம் இல்லை - வைகோ கண்டனம்.!!