தமிழகத்தில் இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு வெயில் குறையும் - வானிலை மையம் தகவல்.!