இந்த அவலத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வையுங்கள்., அரசுக்கு ராமதாஸ் கோரிக்கை!