பாவத்தை போக்கி... சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் பெற... லட்சுமி விரதத்தை கடைபிடியுங்கள்.!