நீதித்துறையின் நம்பிக்கையை சிதைக்க முயற்சி.. பரபரப்பு கடிதம்.!!