ஐசிஐசிஐ வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.!