மெக்சிகோவில் 2 அங்குல நீள வாலுடன் பிறந்த அதிசய குழந்தை.!