புல் புல் புயலால் கனமழைக்கு வாய்ப்பு வானிலை மையம் அறிவிப்பு.!