நடனமாடியபடி சென்று ஏழுமலையானை தரிசித்த பக்தர்! இளைய சமூகத்திற்கு விழிப்புணர்வு!