குழந்தைகளை வளர்த்து கொத்தடிமையாக விற்பனை செய்யும் பயங்கரம்.. கானாவின் சோகங்கள்.!