வ்வா.. பேசலாம்.. நீ அப்டி செய்., நான் அ...,! வழிய கவர்ச்சிக்காட்டி இளைஞர்களை குறிவைத்து நூதன மோசடி.. உஷார்.!