ஆயுர்வேத மருந்தகத்தில் கூடுதலாக 314 மருந்துகள் தயாரிக்க தேவஸ்தானம் முடிவு.!