மாதவிடாய் காலத்தில் இந்த அறிகுறி இருந்தால்.. 2 உறுப்புகள் இருக்கலாம் உஷார்.!