மாஸ்டர் பவானியாக முதலில் நடிக்க இருந்தது யார் தெரியுமா.!? ருசிகர தகவல்.!