கமலின் உத்தம வில்லன் " அட்டர் பிளாப் ".. உண்மையை உடைத்த தயாரிப்பாளர் லிங்குசாமி.!!