லிபியா வெள்ளத்தில் சிக்கி இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கையை வெளியிட்டுள்ள ஐ.நா.!