வைகோ-வின் வாரிசு அரசியல்! கட்சியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்த திருப்பூர் துரைசாமி!