கட்டத்துல எழுதணும், தெரிந்தவர்களை சேர்த்து விடணும்.. காசு., பணம்., துட்டு என படம் காட்டி மோசடி?.!