தினமும் காலையில் துளசி தண்ணீர் குடித்து பாருங்கள்.. எந்த நோயும் அண்டாது.!