குஷ்பூவை சீண்டிய தருமபுரி எம்பி., மூக்குடைபட்ட சம்பவம்.! இந்த விளம்பரம் தேவையா.?!