வயிறு எப்படி வலிச்சா.?   எந்த உறுப்பில் பிரச்சினை.? வாங்க தெரிஞ்சிக்கலாம்.!