வைகோவை வேதனையில் ஆழ்த்திய நாள் இது.! என்ன காரணம்.?!