அத்தையின் அல்லு சேட்டைகள்.! 9 வயது சிறுவனுக்கு ஓராண்டாக நேர்ந்த கொடூரத்தால் இறுதியில் நேர்ந்த சோகம்.!!