பிகில் இந்துஜாவிடம் காதலை வெளிபடுத்திய நபர்.!  இந்துஜா சொன்ன பதில்.!!